Quốc khánh Cộng hoà Chile


Hôm nay trên trang chủ Google Chile có đăng 1 logo chào mừng ngày quốc khách lần 198 của Cộng hoà Chile ( 18/8/1810 - 18/8/2008 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post