Quốc khánh Cộng hòa Honduras


Quá tuyệt vời, phải nói là không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay là ngày mà Google có nhiều logo nhất mà Hùng biết. Hôm nay là ngày mà các quốc gia ở Trung Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha. Ngoài El Salvador, Costa Rica thì hôm nay Google Honduras cũng có 1 logo hoàn toàn mới kỷ niệm này quốc khánh lần thứ 187 của đất nước này ( 15/09/1821 - 15/9/2008 ).

Xem thêm thông tin từ Wikipedia.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post