Quốc khánh Cộng hòa Costa Rica


Hôm nay là một ngày đặc biệt, Hùng đã rất bất ngờ khi Google đã kỷ niệm rất nhiều sự kiện trên các trang chủ Google. Buổi sáng Hùng có giới thiệu ngày Người cao tuổi ở Nhật Bản thì buổi tối Hùng lại giới thiệu ngày Quốc khánh Cộng hòa El Salvador thì cũng trong ngày này Google Costa Rica cũng kỷ niệm 187 năm ngày độc lập Cộng hòa Costa Rica ( 15/09/1821 - 15/9/2008 ).
Xem bản đồ Cộng hòa Costa Rica


Thao khảo thông tin về Cộng hòa Costa Rica trên Wikipedia.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post