Quốc khánh Bulgaria


Khi mà hàng loạt Google các quốc gia châu Âu cho đăng logo mừng ngày Vào thu thì ở Google Bulgaria lại cho đăng logo chúc mừng ngày độc lập lần thứ 100 của mình.
Cũng trong sáng 24/9, Google Canada có đăng logo giống hệt logo Vào thu ở Châu Âu. Không những vậy trên Google ÚcGoogle NewZealand có đăng logo Chào xuân giống bên Nam Mỹ.

Đây là điều khá khó hiểu, có lẽ đây là một trong số ít lần Google sử dụng lại logo của mình để đăng ở các quốc gia khác nhau.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post