Orkut đã có giao diện tiếng Việt


Lần này mình đăng nhập vào Orkut thấy hiện tiếng Việt, lạ quá nên nói cho các bạn biết luôn. Không biết lần phát hiện cảu mình lần này là mới hay cũ đây.

Để sử dụng tiếng Việt bạn vào Setting rồi chuyển sang tiếng Việt nhé. Rất đơn giản phải không?
Cũng trong lần này trang Chính sách Bảo mật của Orkut tiếng Việt cũng được ra mắt luôn.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post