Ngày nhà giáo Trung Quốc


Ngày mùng 10 tháng 9 hằng năm được Trung Quốc chọn là ngày Nhà giáo. Trong ngày này trên trang chủ Google Trung Quốc có để 1 logo nhằm thể hiện lòng biết ơn của các em học sinh đối với thày cô giáo của mình.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post