Ngày di sản Nam Phi


Ngày di sản Nam Phi ( 24/9 ) được coi là ngày lễ kỷ niệm những nét văn hóa đa dạng, truyền thống của đất nước Nam Phi. Logo của sự kiện này được Google Nam Phi đăng ngay trên trang chủ với hình quốc kỳ Nam Phi thay thế cho chữ l.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post