Máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới


Hôm nay 10/9, chùm tia đầu tiên được sinh ra tù máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới ( Large Hadron Collider ). Đây là kết quả của dự án từ Phòng thí nghiệm Vật lý Hạt Châu Âu (CERN). Google cũng chúc mừng mốc lịch sử đáng nhớ này bằng 1 logo mới có tính biểu tượng rất cao.

Bạn có thể xem thêm tại đây.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post