Microsoft “chê bai” tính bảo mật của Google


Cullen cho rằng Google không đầu tư thích đáng vào việc xây dựng một hệ thống bảo mật cho xứng tầm với các sản phẩm của mình mà Street View là một ví dụ tiêu biểu. “Tôi nghĩ rằng bảo mật là một phần quan trọng trong khâu thiết kế sản phẩm…chúng tôi luôn tâm niệm làm sao thiết kế tính bảo mật trong sản phẩm của mình mà không gây những phản ứng tiêu cực cho người sử dụng. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi có hơn 40 nhân viên chính thức và hơn 400 nhân viên part –time làm việc trong lĩnh vực bảo mật. Trong khi đó Google hầu như không quan tâm đến điều đó – ít nhất là trong những gì tôi biết về họ.”

Cullen hy vọng rằng trong tương lai Google sẽ nâng cấp tính bảo mật trong sản phẩm của mình vì dù sao thì Google đang là người thống trị trong lĩnh vực quảng cáo tìm kiếm trên Internet.

“Có một điều tôi nghĩ rằng khi bạn đã trở thành nhà cung cấp trên thị trường và dần chiếm lĩnh thị phần lớn trong thị trường đó thì luôn nhớ rằng nhất cử nhất động của bạn đều được mọi người theo dõi và các sản phẩm của bạn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến đa số người sử dụng. Tôi hy vọng không...thực tế là tôi mong đợi rằng trong tương lai điều này sẽ thay đổi. Google sẽ là một công ty ngày càng lớn mạnh vượt xa các công ty khác và quan tâm hơn nữa đến việc trang bị tính bảo mật trong sản phẩm của mình. ”

Google vẫn chưa có phản hồi nào đối với bình luận này.

Theo: VTC.vn

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post