Lời đề nghị trong Google Video


Google Suggest đã chính thức được ra mắt sau một thời gian ở dạng thử nghiệm. Dần đần Google sẽ tích hợp chức năng này vào các ứng dụng web của mình như Google Web Search, YouTube và bây giờ đến lượt Google Video.
Bạn chỉ cần gõ từ khóa rồi để cho Google trợ giúp, đây cũng là cách hay cho những người hay viết sai chính tả cũng như không thao tiếng Anh cho lắm.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post