Hình ảnh đầu tiên của Google


Với cái tên BackRub (Gãi lưng)
Còn bây giờ Google vĩ đại đến mức nào thì hãy xem thống kê tại đây hay xem hình ảnh đầu tiên của Google năm 1997.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post