Google Moderator - Bình chọn câu trả lời hay nhất


Google Moderator là một ứng dụng cho phép chúng ta tự đặt câu hỏi và bình chọn các câu trả lời hay nhất. Các chủ đề như:
- Ask a world leader: Hỏi những người lãnh đạo trên thế giới.
- Suggest an Android Application: Đề xuất các ý kiến cho ứng dụng Android.
- U.S. Presidential Debates 2008: Về bầu cử Tổng thống Mỹ.
- Ask a Google engineer: Hỏi các kỹ sư của Google.

Theo Hùng thì Google Moderator chính là công cụ thay thế cho Google Q&A đã bị Google khai tử.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post