Google Maps Vương quốc Anh bổ sung thêm thông tin giao thông

Google Maps Vương quốc Anh đã hoàn tất việc bổ sung thêm số liệu giao thông trực tiếp ở các tuyến đường chính, Vương quốc Anh. Giống như những vùng khác trên Google Maps được Google nhúng thêm dữ liệu giao thông này chúng ta có thể dự đoán được các tính huống có thể xảy ra trong giao thông hay các thông tin về giao thông đang trực tiếp diễn ra.


Để sử dụng bạn hãy đến một thành phố bất kỳ của Vương Quốc Anh, bấm vào nút Traffic, ngay lập tức 1 của sổ hiện ra cho phép bạn tìm các thông tin như về tình hình giao thông trên các tuyến phố như tốc độ xe chạy hiện tại hay ở 1 thời điểm nào đó ( một thời điểm của 1 ngày trong tuần ). Ngay lập tức bạn được cung cấp bản đồ về tình hình giao thông lúc đó thông qua bảng màu mà Google quy định.


Bạn có thể thử tham gia giao thông ở London nhé. Qua thử nghiệm thì Google chưa cung cấp đoạn mã cho phép chúng ta nhúng được tấm bản đồ này vào blog.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post