Google Map Maker tiếp tục bổ sung thêm 17 quốc gia ở châu Á

Google vừa thông bào họ đã bổ sung thêm 17 quốc gia châu Á khác vào Google Map Maker nâng tổng số quốc gia lên tới con số 77. Danh sách các quốc gia được thêm vào lần này là: Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Myanmar (Burma), Nepal, Philippines, Sri Lanka, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Thông tin bạn có thể xem tại đây hay vào kênh riêng Google Map Maker trên YouTube Chanel.

Các tin liên quan:
Google Map Maker bổ xung thêm địa điểm.
Google Map Maker có thêm Cuba và Haiti.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post