Google Map Maker có thêm Cuba và Haiti


Theo thông báo chính thức trên Google Latlong thì Google đã bổ sung thêm 2 quốc gia ở vùng Caribbe là CubaHaiti vào tấm bản đồ Google Map Maker nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ lên con số 60. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ tại đây.

Tham khảo thêm khi xem đoạn video này

hoặc xem trang Trợ giúp của Map Maker.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post