Gmail: Di chuyển hộp Nhãn và Chat sang bên phải hộp thư


TRong lần cập nhật này, Gmail đã thêm 2 tính năng rất mới đó là cho phép chúng ta di chuyển 2 thành phần hộp Nhãn ( Labels ) và hộp Chat sang phía bên phải của hộp thư.
Để sử dụng bạn vào Settings > Labs, bấm Enable ở 2 mục Right-side chatRight-side labels rồi Save Changes.

Lúc này 2 thành phần đó sẽ tự động chuyển sang bên phải của hộp thư.

Cũng trong lần cải tiến Gmail còn có thêm nút Đánh dấu đã đọc ( Mark as Read Button ) cũng nằm trong thẻ Labs.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

2 Comments

  1. Tính năng dời hộp label và chat thì tớ không bao giờ dùng , cái này vô dụng và làm xấu hộp Gmail .

    ReplyDelete
  2. Tính năng dời hộp label và chat thì tớ không bao giờ dùng , cái này vô dụng và làm xấu hộp Gmail .

    ReplyDelete
Previous Post Next Post