Chỉ dẫn đường ở New York

Google Maps vừa bổ sung thêm các số liệu cần thiết cho chức năng chỉ dẫn đường ở thành phố New York. Bạn có thể xem chi tiết tại đây maps.google.com/nyc, ngoài ra Google Maps còn cung cấp dịch vụ này ở các thành phố khác như Chicago, San Francisco và một số thành phố khác ở Bắc Mỹ.

Xem đoạn phim hướng dẫn dưới đây


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post