3 tiện ích mới cho Gmail

Ngày trước Google đã giới thiệu 13 tính năng mới của Gmail cho mọi người sử dụng thử ( phải dùng Firefox hay IE7 mới thấy ). Hôm nay Google tiếp tục bổ sung thêm 3 thành phần mới vào Gmail. Để sử dụng bạn vào Settings > Labs, bấm Enable ở 3 mục: Navbar drag and drop, Custom Label Colors, Go to label. Lưu ý để sử dụng được ban phải bật Phím tắt lên.

Trước tiên: Custom label colors: Tùy chọn màu sắc cho từng nhãn.

Bạn bấm vào nhãn muốn thay chọn Add custom clor, tại đây bạn có thể chọn màu nền cũng như màu chữ của tường nhãn một. Sau đó bấm Apply để thực hiện.
Thứ hai:Go to label: Đến nhanh một nhãn bất kỳ.

Bạn có thể đến một nhãn nào đó bằng phím tắt G + L,(viết tắt của "Go to label") một popup hiện ra cho bạn gõ tên của nhãn đó.
Thứ 3: Navbar drag and drop: Kéo thả các thành phần của Gmail.

Với chức năng mới này bạn có thể dùng chuột kéo bấm vào tiêu đề để kéo thả thay đổi vị trí của các thành phần như: hộp Chat, hộp Label, hộp Invite a friend vào những vị trí thuận tiện cho bạn làm việc hơn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post