Xem hình ảnh Olympic 2008 qua Google Earth và Google Maps

Trong dịp Olympic 2008 này Google sẽ cung cấp cho người dùng Google Earth và Google Maps những hình ảnh các địa điểm thi đấu của các môn ở một vài thành phố của Trung Quốc.

View Larger MapHung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post