Triển lãm đường phố

Xem Phòng trưng bày Công cộng của Doodle 4 Google với chủ đề "Doodle 4 Google-Roadshow"


Bạn có thể xem đầy đủ các bức ảnh tại đây.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post