Tìm kiếm các trang web mà blog liên kết tới

Google Custom Search vừa cho ra mắt bộ công cụ tìm kiếm mới mang tên Custom Search Engine on the fly. Với công cụ này bạn có thể tìm kiếm trang các trang web mà trong bài viết của mình có đặt link tới đó, thậm trí bạn có thể tìm kiếm các blog trong Danh ách blog bạn bè của mình.Để chèn nó vào blog bạn chỉ cần copy đoạn mã sau đây rồi dán vào blog.

<!-- Use of this code assumes agreement with the Google Custom Search Terms of Service. -->
<!-- The terms of service are available at /coop/docs/cse/tos.html -->
<form name="cse" id="searchbox_demo" action="http://www.google.com/cse">
<input type="hidden" name="cref" value="" />
<input type="hidden" name="ie" value="utf-8" />
<input type="hidden" name="hl" value="" />
<input name="q" type="text" size="40" />
<input type="submit" name="sa" value="Search" />
</form>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/cse/tools/onthefly?form=searchbox_demo&lang="></script>

Bạn cũng có thể vào đây để lấy code nhé.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post