Theo dõi tin tức tranh cử Tổng thống Mỹ từ Google Reader

Với mục đích nắm bắt một cách nhanh nhất tin tức từ 2 ứng của viên tổng thống Mỹ McCain và Obama, Google Reader đã cộng tác với các nhà báo ở các tờ báo nổi tiếng cho ra kênh Power Readers in Politics giúp người đọc hteo dõi sát sao quá trình tranh cử của 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ. Các tin tức được cập nhật từ trang web của họ và từ những nguồn khác nữa.

Bạn có thể dùng Google Reader để theo dõi tin được chia sẻ từ các nhà báo và người cộng tác sau:
* Obama and McCain campaigns
* Mike Allen, POLITICO
* Chuck DeFeo, Townhall
* John Dickerson, Slate
* Mark Halperin, TIME
* Arianna Huffington, The Huffington Post
* Ruth Marcus, Washington Post
* Jon Meacham, Newsweek
* Patrick Ruffini, The Next Right

Truy cập http://www.google.com/powerreaders để sử dụng nhé.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post