Ðánh giá bài viết trong Blogger

Trước đây mình có giới thiệu phần Xếp hạng bài viết theo số lượng dấu sao, nay Google tiếp tục cập nhật tính năng Đánh giá bài viết trong Blogger, rất tiếc là tính năng mới này chỉ thấy trong Blogger bản nháp mà thôi. Bạn đăng nhập vào BLogger bản nháp bấm sang phần Layout > Page ElementsEdit ( Blog Posts ) và bấm chọn như hình dưới đây.

Bạn có thể sửa câu nhận xét, cuối cùng bấm Save để lưu lại.
Cũng trong lần này mình có thấy Blogger đã bổ sung thêm các nút chỉnh sửa văn bản trong chế độ soạn thảo HTML và cỡ chữ Normal đã quay trở lại. Cũng trong lần này Google cho phép ta chèn đầy đủ các tiện ích ( Gadget ) vào thành phần trang trong Blogger.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post