In trong Google Maps


Để in bản đồ, bạn di chuyển đến chỗ cần in rồi bấm vào liên kết Print, và một điều nữa là bạn cũng có thể in trong chức năng Street View nữa.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post