Google Reader cho iPhone

Google đã phát triển phiên bản Google Reader phục vụ riêng cho iPhone tại địa chỉ http://www.google.com/reader/i .
Đây là phiên bản được đánh giá khá cao.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post