Dịch thuật từ Google.com

Theo Google Blogoscoped thì ta có thể dịch nhanh nghĩa 1 từ ngay trong trang chủ Google.com mà không cần phải thông qua Google Translate nữa, có lẽ xu hướng tích hợp các tiện ích vào ngay trang chủ đã được Google tính trước từ lâu. Cũng vừa hôm qua thôi Google Suggest đã chính thức được thêm vào trang tìm kiếm này. Hiện nay ta có thể dịch từ các ngôn ngữ mà Google Translate hỗ trợ.
Để tra bạn chỉ cần gõ translate + từ cần + into + Ngôn ngữ
Ví dụ bạn cần tra Hello của tiếng Anh sang tiếng Pháp thì gõ translate Hello into French
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post