Chào Olympic 2008


Hôm nay 8-8-2008, trên các trang tìm kiếm của Google đã để logo mới chào đón Olympic Bắc Kinh 2008. Lễ khai mạc đươc tổ chức vào lúc 8 giờ 8 phút 8 giây giờ Bắc Kinh tức là lúc 7 giờ 8 phút 8 giây giờ Việt Nam.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post