Chèn quảng cáo Adsense tự động vào bài viết trong Blogger

Nếu như trước đây việc chèn các đoạn mã quảng cáo chúng ta phải làm thủ công, từ chỗ đăng nhập Google Adsense thiết lập các công đoạn để lấy mã rồi chèn vào bài viết trong Blogger, nhưng nay công đoạn trên đã được đơn giản hóa bằng cách thiết lập cho Blogger tự động làm việc đó.
Lưu ý là bạn phải đăng nhập vào Blogger bản nháp mới có thể sử dung.

Đăng nhập xong bạn chọn Layout > Page Elements.
Trong đây bạn bấm vào liên kết Edit của phần Blog Posts.
tại đây bạn chọn mục Show Ads Between Posts.

Ở dưới là phần thiết lập cho đoạn quảng cáo như: màu sắc, kích cỡ, số lần hiển thị...
Cuối cùng bấm Save để lưu lại.
Chúc bạn thành công!
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post