Chọn người chia sẻ thông tin trong Google Reader

Ngay từ bây giời ta có thể chia sẻ thông tin từ Google Reader càng trở lên dễ dàng hơn và tiện dụng hơn, ta có thẻ chọn những người bạn cụ thể trong danh sách liên hệ của mình. Để chọn bạn mà mình chia sẻ bạn vào Sharing Settings sau đó bạn sẽ loại bỏ các liên hệ mà mình không muốn chia sẻ bằng cách bấm Remove.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post