Địa chỉ phụ của Google Web Search

Không thể tưởng tượng nổi trang chủ Google lại có thêm 1 tên miền khác, điều đặc biệt là tên miền này lại liên quan đến 1 dịch vụ mà Google đang sở hữu. Bạn thử truy cập vào địa chỉ sau để khám phá nhé http://blogger.google.com .Nếu mà chỉ nhìn qua thôi thì hầu hết mọi người cho rằng đây là địa chỉ của Google Blogger. Không những vậy mà cách mục Advanced Search, Preferences, Language Tools,
Advertising Programs, Business Solutions, About Google, Privacy, địa chỉ khi đã tìm kiếm cũng tự động chuyển theo.

Lưu ý là chỉ có thể dùng được ở trang chủ Google quốc tế.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post