Tạm biệt Randy Pausch

Trên Google blog đã đăng bài nhằm tưởng nhớ đến Randy Pausch - giáo sư Khoa hoc máy tính - đã qua đời hôm 25-7 vừa qua. Ông được biết đến là người đầu tiên nghiêm cứu "thưc tại ảo" ( virtual reality research ). Hiện nay có hàng triệu người xem "Last Lecture" ( Bài giảng cuối cùng ) trên YouTube.
Cũng trong dip này trang Google quốc tế có để dòng chữ "In Memoriam: Randy Pausch (1960-2008)" nhằm tưởng nhớ ông.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post