Ra mắt trang Diễn đàn trợ giúp cộng đồng của YouTube

Hôm nay, qua theo dõi tin tức từ YouTube mình thấy Google đã cho ra mắt trang Diễn đàn trợ giúp cộng đồng của YouTube ( YouTube Community Help Forums ), để tiếp nhận cũng như chăm sóc khách hàng tốt hơn Google đã thành lập thêm diễn đàn này với mong muốn đem lại sự tiện dụng cho mọi người. Các bạn có thể tham gia tại YouTube Community Help Forums .Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post