Quốc khánh nước Bỉ


Vừa mới hôm qua thôi Hùng có giới thiệu 1 logo của Google chào mừng ngày quốc khánh Colombia. Đến ngày 21-7 này Google Bỉ cũng chào mừng ngày quốc khánh của đất nước Bỉ bằng 1 logo mới toanh. Trong hình này lá cờ nước Bỉ được thay cho chữ o thứ 2 trong Google.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post