Google Maps và Tour de France

Vào mùa hè này Google sẽ mở thêm mục về Tour de France tại http://www.maps.google.com/tourdefrance2008 nhằm cung cấp cho mọi người tiện theo dõi giải đua xe đạp danh giá này.
Ngoài ra Google Maps còn cung cấp thêm tính năng "Street View" về Tour de France tại một số địa điểm.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post