Google Knol chính thúc ra mắt


Theo thông tin từ trang blog của Google thì dịch vụ Knol chính thức ra mắt sau một thời gian thử nghiệm. Địa chỉ truy cập Knol là knol.google.com. Nếu bạn chưa có cái nhìn đầy đủ về Knol thì có thể vào đây đọc để biết thêm nhé.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post