Công nghệ nhận dạng tiếng nói của Google

Google speech team ( thành viên của Google Research ) đã tung ra Google Elections Video Search gadget cho phép người dùng tìm kiếm các từ xuất hiện trong đoạn video, nhưng hiện tại Google chỉ mở cho các vấn đề thuộc chính trị của nước Mỹ mà thôi ( Politicians channels ).


Theo giới thiệu không những bạn tìm kiếm được tiêu đề hoặc đoạn mô tả về đoạn video mà còn có thể tìm kiếm các từ được nói ra từ nhân vật trong đoạn video đó.
Hi vọng rằng công nghệ này sớm được sử dụng rộng rãi.
Bạn cũng có thể thêm phần tử này vào trang iGoogle qua iGoogle gadget.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post