Cài đặt để Gmail gửi thư mặc định cho Firefox 3


Người dùng webmail hầu như không có nhu cầu sử dụng Outlook Express trên Windows và các phần mềm tương tự. Bài viết sau sẽ giúp bạn đặt Gmail làm chương trình gửi thư mặc định cho Firefox 3 thay cho OutlookExpress nặng nề chậm chạp.

Với những ai đang sử dụng phiên bản Firefox 3.0, hoặc có ý định dùng thử, có thể tận dụng chức năng mới của trình duyệt này, cho phép bạn đặt Gmail làm mặc định cho tất cả mọi liên kết thư điện tử - có chứa “mailto:” trong đó. Nếu bạn không có chương trình email mặc định đã được cài đặt, khi click vào những liên kết này thường sẽ khởi động một chương trình cài đặt thư điện tử ngoài desktop, hoặc mở một vài chương trình thư điện tử mà thực ra bạn không sử dụng tới bao giờ.


Bây giờ bạn có thể cấu hình cho Firefox để khởi động Gmail khi click vào một địa chỉ thư điện tử và tránh được những phức tạp kể trên.

1) Mở Gmail và đăng nhập.

2) Khi đã vào Gmail, copy và paste đoạn mã sau vào thanh địa chỉ của trình duyệt và nhấn enter.

javascript:window.navigator.registerProtocolHandle("mailto","https://mail.google.com/mail/?extsrc=mailto&url=%s","Gmail")

Những người sử dụng bộ phần mềm miễn phí Google Apps có thể dùng đoạn mã này (nhưng phải thay thế yourdomain.com với địa chỉ của bạn ở Google Apps)

javascript:window.navigator.registerProtocolHandler("mailto","https://mail.google.com/a/yourdomain.com/mail/?extsrc=mailto&url=%s","Gmail")

3) Click vào “Add Application” khi được thông báo. Bạn đã thêm Gmail vào danh sách các chương trình thư điện tử của trình duyệt.

Trong trường hợp không có gì xảy ra khi gõ đoạn mã, kiểm tra lại xem đã copy đoạn mã đúng chưa. Nếu vẫn không được, có thể cài đặt đã bị thay đổi. Hãy đặt lại chế độ mặc định bằng cách gõ about:config vào thanh địa chỉ trình duyệt và đảm bảo rằng network.protocol-handler.external.mailto được mặc định ở: true


4) Để đặt Gmail là mặc định, click vào đây và bạn sẽ được thông báo với những chương trình thư điện tử có sẵn. Với việc chọn Gmail và tick vào “Remember my choice for mailto links” bạn sẽ không phải khai báo với trình duyệt lần tới nữa. (không cần phải gửi thư sau khi click vào liên kết đó)


Theo:

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post