Quy định về quảng cáo

Tôi Yêu Google khuyến khích các công ty, cá nhân, tổ chức mua quảng cáo trên Tôi Yêu Google dưới mọi hình thức ( viết bài, đặt banner, đặt link ). Người mua quảng cáo và Tác giả sẽ có thoải thuận riêng. Thời gian mua quảng cáo tối thiểu phải 6 tháng trở lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Email: nguyenhung.hn@gmail.com
Y!M: v2n.hung
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post