Quy định về liên kết

Tôi Yêu Google hạn chế liên kết với các website, blog. Để có thể được chấp nhận thì website, blog đó phải đáp ứng các yêu cầu như sau:
- Ưu tiên các blog, website chuyên viết về Google, Yahoo!, Windows Live, Web 2.0, Mạng xã hội ảo.
- Ưu tiên các blog được xây dựng trên Blogger, có tên miền riêng.
- Nội dung blog rõ ràng, không được đăng các bài viết có liên quan đến phần mền lậu, ca nhạc, phim ảnh đồi trụy. Ngoại trừ các blog được sự cho phép của Tác giả.
- Ngôn ngữ sử dụng phải là tiếng Việt ( có thể có một chút tiếng Anh và tùy theo quyết định của Tác giả ).
- Các blog, website liên kết với Tôi Yêu Google phải nghiêm chỉnh thực hiện việc đặt liên kết ở nơi dễ nhìn.
- Hiện Tôi Yêu Google chưa có hình thức trao đổi logo.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post