Quy định chung

Chính sách bảo mật
Tôi Yêu Google không chịu trách nhiệm về các thông tin bạn đọc để lại trên blog, nếu có vấn đề gì xảy ra với các thông tin cá nhân của bạn đọc Tôi Yêu Google sẽ không có vấn đề giải quyết.

Quy định về blog Tôi Yêu Google
- Tôi Yêu Google là trang blog cá nhân, không thuộc tổ chức nào. Mọi hình ảnh trên Tôi Yêu Google đa phần thuộc về công ty Google.
- Tôi Yêu Google sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung các bài viết nằm ngoài trang blog này. Mọi liên kết từ Tôi Yêu Google chỉ mang tính tham khảo.
- - Tôi Yêu Google cũng không chịu trách nhiệm các website, blog liên kết tới Tôi Yêu Google.
- Mọi cá nhân tổ chức có thể đăng lại các bài viết trên blog Tôi Yêu Google với điều kiện bắt buộc phải đề rõ nguồn gốc. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sử dụng bài viết của Tôi Yêu Google nhằm mục đích kiếm lợi ( như đăng báo ) ngoại trừ Tác giả ( Nguyễn Hùng ).
- Những nhận xét ( comment ) mang tính chất đồi trụy, quảng cáo, spam, chống phá Nhà nước Việt Nam hoặc không có tính xây dựng... sẽ bị Tác giả xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post