Phiên bản mới của Google - An toàn hơn


Như đã biết Google là anh cả trong việc tìm kiếm trên internet nhưng có chắc các kết quả tìm kiếm mà nó mang lại có đảm bảo độ "sạch" ? và an toàn cho mọi người ?...

Để chống lại điều này, Google đang phát triển một công cụ tìm kiếm mới dựa trên bộ máy tìm kếm của mình mang tên SEARCHMASH.
Giao diện thẻ đã bị loại bỏ mà thay vào đó là việc cho người dùng tùy biến trên trang kết quả của mình.


Cùng trong một trang kết quả bạn có thể tìm kết quả trên webpages vừa trên Wikipedia, Blog, Video, hình ảnh và đặc biệt là các kết quả trả về sạch hơn, đảm bảo cho việc học hành của bạn.
Để sử dụng SEARCHMASH các bạn truy cập vào http://www.searchmash.com/
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post