Lễ hội thuyền rồng ở Trung Quốc


Ngày hôm nay 8/6, trang chủ Google Trung Quốc, Google Đài Loan, Google HongKong đã chúc mừng Lễ hội thuyền rồng ở Trung Quốc bằng 1 logo với hình ảnh 2 con thuyền thay cho 2 chữ o của Google.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post