Google Sky trên nền web


Trước đây muốn sử dụng Google Sky ta phải tải bản phần mền Google Earth về nhưng từ tháng 3 năm 2008, Google đã ra mắt phiên bản Google Sky trên nền web với các chức năng tương tự ( có khi là hơn vì không phải dùng Google Earth ) nhưng lại có ưu điểm là dùng trực tiếp ngay trên trình duyệt web.
Để sử dụng thử bạn truy cập http://www.google.com/sky

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post