Google Maps và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Google Maps mới cho ra mắt công cụ theo dõi trên bản đồ về cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ giữa 2 ông Obama và McCain. Google đưa ra bản đồ biểu diễn kết quả của từng bang.

CÓ thể qua trang Google Maps Elections Gallery.
Bạn có thể theo dõi kết quả sơ bộ tại Primary Results Map.
hoặc xem mọi người bàn luận tại Twitter Map.
Hoặc cuộc chạy đua của ông Obama McCain.Bạn cũng có thể tìm câu hỏi chất vấn tại Search Queries hoặc xem chiến dịch tranh của tại Campaign Trail.
Xem các câu hỏi chất vận tại Search Queries
Xem quá trình chạy đua của Obama và McCain.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post