Google Docs hỗ trợ upload tập tin PDF


Theo thông báo từ Google Docs thì bây giờ chúng ta có thể upload tài liệu Portable Document Format ( PDF ) lên Google Docs một cách dễ dàng. Nhưng bạn vẫn phải đảm bảo các tệp PDF (tối đa 10MB từ máy tính của bạn, 2MB từ web).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post