Ghi chú vào đoạn video trên YouTube

Qua theo dõi tin RSS từ Youtube, mình thấy họ mới giới thiệu tính năng ghi chú vào đoạn video trên YouTube.
Bạn có thể ghi bất ký thông tin gì vào bất kỳ đâu trên đoạn video đó. Trước tiên bạn Upload đoạn video của mình lên YouTube, vào tài khoản, chọn 1 video trong danh sách video của mình, bấm "Edit Annotations" rồi thêm chú thích vào. Cuối cùng bấm "Publish".

Xem chi tiết.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post