Cập nhật kết quả Euro 2008


Mấy hôm trước mình có giới thiệu 1 Gadget để chèn vào IGoogle hay Website, như đã được giới thiệu trong bài Cập nhật tin tức Euro 2008 mình có đề cập đến iGoogle Fan Gadgets: Một Gadgets cho IGoogle. Sẽ được cập nhật liên tục từ ngày 7.6.2008, đúng như vậy là từ nay trở đi ta có thể sử dụng Gadget này trong iGoogle một cách bình thường.
Bạn hãy thêm tiện ích này nhé:
iGoogleInfo Gadget

Dùng thử Euro Fan Games Gadget – chơi game về Euro 2008 nhé.
iGoogleGames Gadget

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post