Chia sẻ video từ YouTube trên Orkut dễ dàng hơn


Trước đây muốn chia sẻ 1 đoạn video trên YouTube bằng Orkut bạn phải vào Orkut "favorite videos" rồi sao chép và dán địa chỉ video đó vào ô add favorite videos. Mới đây Orkut đã có cái tiến đáng kể, đó là cho phép chia sẻ video trực tiếp từ YouTube vào Orkut thông qua chức năng mới này.
Bạn vào YouTube, tìm đến đoạn video cần xem, bấm biểu tượng Share / More share options / chọn Orkut. Lúc này bạn sẽ được đưa đến trang Orkut "favorite videos" với link đoạn video trên tự động điền vào ô add favorite videos. Công việc còn lại là bạn bấm add video để chia sẻ.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post