Up in the Clouds


Ngày 22/5 trang chủ Google có đăng bức trang của Grace Moon đến từ Canyon Middle School, Castro Valley, California.

Xem thêm chi tiết tại đây.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post