Sử dụng Google Experimental

Google luôn đem lại những điều bất ngờ cho mọi người thông qua những chức năng mới tăng cường cho mình. Mới đây, Google lại cho ra 3 công cụ hữu ích cho người tìm kiếm đó là hiển thị những cách khác nhau cho kết quả tìm kiếm ( List View, Info view, Timeline view, Map View ), gợi ý từ khóa tìm kiếm, sử dụng Google qua phím tắt.
Tất cả các tính năng trên dược tập hợp tại Google Experimental ( http://www.google.com/experimental ). Bạn vào trang trên bấm "Join this experiment"

Sau đây ta sẽ khám phá các chức năng này:
Alternate views for search results: Hiểm thị kết quả tìm kiếm theo các tiêu thức khác nhau bằng thẻ tab.

- List view: Hiển thị kết quả tìm kiếm theo danh sách.
- Info View: Hiển thị kết quả theo các thông tin.
- Timeline View: Tìm kiếm kết quả theo các mốc thời gian.
- Map View: Kết quả tìm kiếm qua Google Maps
Keyword suggestions: Gợi ý từ khóa. Nếu bạn quên từ khóa tìm kiếm thì Google sẽ gợi ý cho bạn những từ khóa thông dụng nhất.

Keyboard shortcuts: Phím tắt, ta hoàn toàn có thể sử dụng Google thông qua phím tắt.


Ta dùng phím JK để di chuyển mũi tên theo từng dòng kết quả, Phím OEnter để mở trang mà ta lựa chọn, phím / để di chuyển nhanh con chỏ chuột lên ô tìm kiếm, phím Esc để xóa từ khóa tìm kiếm ở ô nhập.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post